“Chernobyl 1986” scheda e recensioni del film “Chernobyl 1986” scheda e recensioni del film Disponibile su: Netflix  Genere: Drammatico, storicoAnno: 2021Regia: Danila KozlovskyCast: Danila Kozlovsky, Oksana Akinshina, Filipp Avdeev, Ravshana Kurkova, Nikolay Kozak, Igor Chernevich, Artur Beschastnyy, Nikolay Samsonov, Anton Shwartz, Andrey Archakov, Samvel Tadevosian,…